Aangifte van een ongeval

Wat te doen bij een ongeval of blessure?

Ondanks de nodige aandacht voor blessurepreventie tijdens onze trainingen en wedstrijden zijn blessures of ongevallen altijd mogelijk. Indien dit zich voordoet is het genezings- en revalidatieproces het allerbelangrijkste.

Zorg dat de blessure snel en adequaat behandeld wordt door een bevoegd persoon.

Voor de verzekering in orde te brengen heeft u 2 mogelijkheden:

Rechtstreeks door de GC

De GC voert het ongeval rechtstreeks in het E-Kickoff platform in en geeft/mailt je het medisch attest dat moet worden ingevuld en ondertekend door de arts + handtekening en kleefbriefje van het ziekenfonds van de speler.

Het aangifteformulier invullen

Je overhandigt het aangifteformulier (te downloaden op de website van voetbal vlaanderen of op deze pagina) en het naar behoren ingevuld en ondertekend medisch attest zo spoedig mogelijk aan de GC voor verdere afhandeling.

Belangrijk!

De GC moet de aangifte binnen 21 dagen na het ongeval indienen. Alle communicatie (ontvangstbevestiging, terugbetalingsbewijs, …) verloopt via de GC van de club.

Kinesitherapiesessies: indien niet vermeld op het medisch attest of indien bijkomende sessies worden gevraagd: de speler of de club moet ons vóór het begin van elke nieuwe reeks een kopie van het medisch voorschrift toezenden.

Mutualiteit

Bijdrage bij het lidgeld

De meeste mutualiteiten geven een bijdrage in het lidgeld van een sportclub.
Voor meer info kan je bij je eigen mutualiteit terecht.
Op deze pagina hebben we alvast de links naar de aanvraagformulieren van de belangrijkste mutualiteiten gezet. Dat document van de ziekenkas moet dan door de GC of verantwoordelijke van de club afgestempeld worden als bewijs van aansluiting.